Advokátní kancelář Hradec Králové Zavolejte nám

Advokátní kancelář Hradec Králové

se zaměřením na obchodní, občanské, autorské právo a vymáhání pohledávek
Advokát Mgr. Marian Pavlov, Mgr. Petr Stejskal, LL.M., Mgr. Martin Soppe, Mgr. Bc. Veronika Kvapilová
English Francais Deutch Polish Slovensky etina

INSOLVENČNÍ PRÁVO

Advokátní kancelář Hradec Králové poskytuje právní služby v oblasti insolvenčního práva v souladu s insolvenčním zákonem a zajištuje právní poradenství pří řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka a uspořádání majetkových poměrů dlužníka vůči věřitelům a třetím osobám.

Právní služby – věřitelé

1. Právní poradna - uplatnění nároku
Pro věřitele zabezpečuje Advokátní kancelář právní služby a poradenství související s uplatněním jejich nároku v insolvenčních řízeních, a to ať již prostřednictvím insolvenčního návrhu nebo přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení.

2. Právní zastoupení - přezkumné jednání a schůze věřitelů
Advokátní kancelář zajišťuje právní zastoupení v rámci celého insolvenčního řízení, zejména při přezkumném jednání a schůzi věřitelů u insolvenčního soudu, a to u všech níže uvedených forem řešení úpadku:

  • Oddlužení
  • Reorganizace
  • Konkurz

a to včetně zabezpečení doručování právních podání, soudních výzev a průběžné sledování průběhu insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku.

3. Incidenční spory
Při popření pohledávky věřitele na přezkumném jednání ze strany insolvenčního správce, dlužníka nebo jiného přihlášeného věřitele, Advokátní kancelář zajišťuje právní zastoupení věřitele, jehož přihlášená pohledávka byla popřena, a to v incidenčních sporech k prokázání její pravosti, výše nebo pořadí.

Právní služby – dlužníci

1. Právní poradna – řešení úpadku a hrozícího úpadku
Dlužníkům poskytujeme právní poradenství při řešení jejich úpadku nebo hrozícího úpadku, zejména zabezpečujeme sepsání insolvenčního návrhu na oddlužení fyzických osob, tj. při vyhlášení „osobního bankrotu“, návrhu na společné oddlužení manželů, návrhu na vyhlášení moratoria, konkurzu nebo reorganizace podniku při naplnění zákonných kritérií.

2. Právní zastoupení - Přezkumné jednání a schůze věřitelů
Zabezpečujeme právní zastoupení dlužníka při vyhlášení moratoria, při přezkumném jednání a schůzi věřitelů, a to u všech níže uvedených forem řešení úpadku:

  • Oddlužení
  • Reorganizace
  • Konkurzu

a to včetně zabezpečení doručování právních podání, soudních výzev a průběžné sledování průběhu insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku.

3. Incidenční spory
V případech popření pohledávky věřitele na přezkumném jednání ze strany dlužníka, Advokátní kancelář Hradec Králové zajišťuje právní zastoupení dlužníka v incidenčních sporech k prokázání oprávněnosti dlužníkova popření pravosti, výše nebo pořadí pohledávky.

Provozovna insolvenčních správců

Advokátní kancelář Hradec Králové dlouhodobě zajišťuje pro níže uvedené insolvenční správce výkon provozovny insolvenčních správců v souladu s podmínkami stanovených vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 355/2013 Sb. a zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenčním zákonem.

Právně zastupuje insolvenční správce při jednotlivých právních úkonech prováděných v rámci výkonu funkce insolvenčních správců v insolvenčních řízeních konaných u Krajského soudu v Hradci Králové, a Krajského soudu v Hradci Králové, pobočce v Pardubicích, a to zejména při přezkumném jednání a schůzi věřitelů.

Právně zastoupení insolvenční správci:

JUDr. MICHAL KALENSKÝ, advokát a insolvenční správce
IČ: 03659607
tel.: +420 739421857
email: kalensky.michal@gmail.com
adresa sídla: Madridská 762/9, 101 00 Praha 10 – Vršovice
web: www.ak-kalensky.cz

Mgr. VÁCLAV HEBKÝ, advokát a insolvenční správce
IČ: 03822401
tel.: +420 720315008
email: hebkyv@seznam.cz
adresa sídla: Černokostelecká 1805/121, Praha 10, Strašnice, PSČ: 100 00

Mgr. JAN HOUSER, advokát a insolvenční správce
IČ: 01337696
tel.: +420 222 212 941
email:jan.houser@akhouser.cz
adresa sídla: Na Baště sv. Jiří 258/7, 160 00 Praha 6
web: www.akhouser.cz